پست های ارسال شده در مهر سال 1393

جک

از محـبت خــارهــا...↓↓↓↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓شــــــــــــــــاخ میشوند !!!!!!اون قدیم بود گل میشدن....آدماعوض شدن....!!!!مــــُــتــــِـِــــاَســـِـِــــفـــــانـــــه !!! ♦.♦.♦.♦.♦.♦.♦.♦.♦ استاتوس ... ادامه مطلب
/ 29 نظر / 42 بازدید