انحلال شرکت

انحلال شرکت

  • زمانی که شرکت مورد نظر، وظایف مربوط به خود را انجام نداده باشد یا اینکه رسیدن به اهدافش غیر ممکن باشد.
  • زمانی که شرکت به مدت محدود تشکیل شده باشد و این مدت به سر آمده باشد.
  • اگر شرکت ور شکسته شود شرکت منحل می شود
  • زمانی که در هیئت مدیره یا مجمع عمومی فوق العاده، سهام داران انحلال را تایید کنند.
  • اگر دادگاه به طور قطعی رای بر انحلال دهد

عموما دادگاه به دلیل در خواست خارجی اقدام به رای دادن می کند، که این درخواست ها به دلیل زیر می باشند:

  1. اگر بعد از گذشت یک سال هیچ گونه اقدامی در رابطه با شرکت رخ نداده باشد یا اینکه فعالیت آن متوقف شده باشد.
  2. در صورتی که مجمع عمومی برای رسیدگی به جساب های مالی، تا دو ماه بعد از تاریخ مدون در اساس نامه تشکیل نشده باشد.
  3. در صورتی که سمت برخی بخش ها و یا حتی مدیر عامل تا شش ماه، بلامتصدی مانده باشد.
  4. در صورتی که مدت شرکت تمام شده باشد، یا اینکه رسیدن به اهداف سخت و غیر قابل دست یابی باشد و یا اینکه اهداف مورد نظر شرکت انجام شده و فعالیت ها صورت گرفته و به پایان رسیده است.

در چنین مواقعی مجمع عمومی برای انحلال شرکت تشکیل شده و در خواست را به دادگاه اعطا می نمایند

ثبت برند و شرکت

/ 2 نظر / 44 بازدید
محبوب

ميلاد مرتضي اسدالله حيدر است جشن ولادت علي(ع) آن مير صفدر است زوجي براي فاطمه حق آفريده است اين زادروز همسر زهراي اطهر است ولادت حضرت علی(ع) مبارک

شیما

حرفهایـــ دلمـــ را هیچکســـ نخواهد فهمید جـــز مورچهــ ها " آنـــ روزیـــ کهــ زیر خاکـــ گلویمــ را بهــ تاراجــ میـ برند "